“PAHIRAMAN NG BAYAN” TUGON SA PANGANGAILANGAN – onefilcoop

9 years ago

ALAM BA NINYO na dito sa BC ay umiiral pa rin ang sistemang five/six (5/6) sa mga pautang? Hindi kapanipaniwala dahil napakalayo na natin sa Pilipinas pero kung tayo ...