Site icon Philippine Asian News Today | FILIPINO Canada News Vancouver

Canada comments on recall of Philippine ambassador and consuls over garbage issue

On May 16, the Philippine government announcement that it has recalled its ambassador and
consuls in Canada after Canada missed the May 15 deadline to take back garbage shipped to
the Philippines in 2013 and 2014 by an Ontario company.
Global Affairs Canada today issued the following statement:
 
Canada values its deep and longstanding relationship with the Philippines.
Canada has repeatedly conveyed to the Philippines government its commitment to promptly ship and
dispose of the Canadian waste in the Philippines. We remain committed to finalizing these
arrangements for the return of the waste to Canada. 
 
Canada is disappointed by this decision to recall the Philippines ambassador and consuls general.
However, we will continue to closely engage with the Philippines to ensure a swift resolution of this
important issue.

********************

Pahayag Galing sa Ugnayang Panlabas ng Canada (Global Affairs Canada)  // Statement by Global Affairs Canada // Déclaration d’Affaires
mondiales Canada
Ang Global Affairs Canada ay nagbigay ng sumusunod na pahayag ngayong araw:
Pinahahalagahan ng Canada ang maganda at matagal na relasyon at samahan nito sa Pilipinas.
Ang Gobyerno ng Canada ay paulit-ulit na pinahayag sa pamahalaan ng Pilipinas ang pangako nito upang maipabilis na ipadala at itapon ang basura ng Canada sa Pilipinas. Kami ay
nanatiling nakatuon sa pagtatapos ng mga kasunduang ito para sa pagbalik ng basura sa Canada.
Ikinalulungkot ng bansang Canada ang desisyon ng Gobyerno ng Pilipinas na pag lisanin ang ambasador at ang mga consul general ng Pilipinas. Gayunpaman, patuloy kaming
makikipag-ugnayan sa Pilipinas upang matiyak ang mabilis na resolusyon ng mahalagang isyu na ito.

*********** 

Marie-Pier Baril
Deputy Press Secretary | Attachée de presse adjointe
Global Affairs Canada | Affaires mondiales Canada
Government of Canada | Gouvernement du Canada
Marie-Pier.Baril@international.gc.ca
Office: 343-203-5939
Mobile: 613-295-8123

Exit mobile version